Правни консултации и процесуално представителство
  • Адрес

    гр. София ул. Алабин № 10Б
  • Е-мейл

    ts.grozeva@gmail.com
  • Телефон

    0899 515 323

Адвокат Грозев е роден през 1955 в гр. София. Средата на 90-те години завършва специалност Право и поставя началото на своята юридическа практика в наказателноправната сфера. След завършването си започва да се занимава активно с наказателно право. Работи в Столична Дирекция на Вътрешните Работи, а след това в Столична следствена служба, където натрупва богат опит в материалното и процесуалното наказателно право, и по-специално в досъдебната фаза на наказателния процес. По-късно Адвокат Грозев заема прокурорска длъжност в Софийска района прокуратура. В СРП знанията и практическите му умения в сферата на наказателното право достигат своя връх.

Адвокатска практика на Адвокат Грозев

Адвокат Грозев се вписва като адвокат в Софийската адвокатска колегия през 2006 г. Оттогава до сега упражнява адвокатската си професия в гр. София, в кантората си на ул. Алабин №10Б.. Кантората е разположена в непосредствена близост до Съдебната палата, частни съдебни изпълнители, нотариуси. С удобна локация, както за работата на адвоката, така и за клиентите му, кантората е на леснодостъпно и комуникативно място в центъра на Столицата.

Освен с наказателно право, след вписването си, той започва да се занимава с гражданско и административно право. Практикува в тези две области вече повече от 10 години. Притежава опит и предоставя правни консултации в сферата на облигационното, вещното, семейното и наследственото, търговското и трудовото  право. Занимава се с процесуално представителство пред български граждански и административни съдилища. Осъществява представителство по административнонаказателни производства, досъдебни и съдебни наказателни производства. В досъдебните наказателни производства ще Ви съдейства пред полицейски, разследващи органи и Прокуратура. Адвокат Грозев работи по заповедни и обезпечителни производства. Образува и води изпълнителни дела пред държавни и частни съдебни изпълнители. Той притежава опит по дела срещу монополни дружества като ЧЕЗ, Тополофикация и Софийска вода. Богатият му опит и адвокатска практика в защита интересите както на частни лица, така и на търговски дружества може да бъде с абонаментен или инцидентен характер.