Правни консултации и процесуално представителство
  • Адрес

    гр. София ул. Алабин № 10Б
  • Е-мейл

    ts.grozeva@gmail.com
  • Телефон

    0899 515 323

Адвокат Цветанка Грозева е родена в гр. София и е завършила специалност Право в Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски. Тя владее английски и френски език на отлично ниво и притежава международно признати сертификати за двата езика. През 2008г. завършва Френска езикова гимназия “Алфонс дьо Ламартин” в гр. София, където изучава френски език, а по английски език се обучава на частна пракика. Знанията си по юридически френски език, адвокат Грозева задълбочава по време на едногодишната си специализация по право в Университета Роберт Шуман в Страсбург, Франция през 2012 – 2013г. До настоящия момент тя активно упражнява юридически френски и юридически английски език, защото работи по международен проект EuroCases на известното българско дружество за правни и финансови информационни системи АПИС ЕВРОПА АД.

Юридическа практика на Адвокат Грозева

Тя практикува юридическата си професия от 2008г., когато започва да работи в нотариална кантора. Там тя полага основите на юридическата си практика в сферата на вещното, облигационното, семейното, наследственото, търговското и административното право. През 2013г. Адвокат Цветанка Грозева специализира Френско право в Университета Роберт Шуман в Страсбург, Франция, а през 2014г. работи в адвокатска кантора, където задълбочава своите знания и опит в областта на процесуалното право. През 2015г. Адвокат Цветанка Грозева се дипломира като Магистър по право в СУ Св. Климент Охридски. След успешно полагане на адвокатския изпит, адвокат Грозева се вписва в Софийската адвокатска колегия през 2016 г.

От 2015г. работи като сътрудник на АПИС в проекта Eurocases – европейски правно информационнен регистър за практика на европейски съдилища във връзка с правото на ЕС. Притежава широк поглед върху съдебна практика на Френски съдилища във връзка с правото на ЕС. Владее английски и френски език на отлично ниво. Работила е активно със съдии от Софийски районен съд в гражданскоправната и наказателноправната сфера по време на стажа си за придобиване на правоспособност. Участва в създаването на няколко сайта за електронна търговия и реклама.