Правни консултации и процесуално представителство
  • Адрес

    гр. София ул. Алабин № 10Б
  • Е-мейл

    ts.grozeva@gmail.com
  • Телефон

    0899 515 323

Ние сме Адвокат Георги Грозев и Адвокат Цветанка Грозева. Кантората е създадена от Адвокат Грозев през 2006г., а Адвокат Грозева работи в кантората в съвместно  сътрудничество с Адвокат Грозев от 2015г.  Адвокат Грозев притежава юридически стаж в сферата на наказателното право в Столична Дирекция на Вътрешните Работи, в Столична следствена служба, както и в Софийска района прокуратура. Той се занимава с наказателно право от средата на 90те години. С гражданско и административно право Адв. Грозев работи от вписването си в Софийската адвокатска колегия.

Адвокат: Цветанка Грозева

Адвокат Цветанка Грозева започва да трупа опит в юридическата професия 2008г., когато записва специалност Право в ЮФ на Софийския университет. Владее английски и френски език и ги упражнява в активно в своята професия, тъй като работи за европейсия проект на АПИС ЕВРОПА – EuroCases – уеб базирана многоезична правно-информационна услуга, предоставяща достъп до съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз. Адвокат Грозева специализира Право в Страсбург, Франция, след което се дипломира като Магистър по право през 2015г. в Софийския университет. Притежава опит в сферата на гражданското право, защото е работила като стажант и сътрудник в нотариална и адвокатска кантора. В сферата на наказателното и административнонаказателното право придобива опит в работата си с граждански и наказателни съдии в Софийски Районен Съд по време на стажа си за придобиване на правоспособност. Вписва се в Софийската адвокатска колегия през 2016г.

Защо и кога са ни необходими адвокати?

В някои ситуации знанията по право ни помагат, а в други ние сами решаваме кое точно от това, което сме научили да използваме, за да окажем съдействие или да дадем решение на правен въпрос. Съобразителността и личните качества са от голямо значение за един адвокат, когато трябва да направи избор какво да предприеме в даден случай. Тогава ние обикновените хора, защото и адвокатите сме такива, си даваме сметка защо и кога ни е необходима адвокатската помощ. Когато са ни нужни освен юридическата компетентност и знания, но и съобразителността, изборът по какъв начин да подходим да дадена ситуация, бързата реакция. Всичко това, но не само прави адвокатът необходимия съветник, професионалистът, на когото да доверим проблема си без притеснения, без предразсъдъци и с единственото съзнание, че този човек ще защити нашите интереси в задачата, която сме му поверили.

Комуникация и обмен на информация с клиента

Независимо дали имате нужда от изготвяне на документ или ще Ви представляваме във връзка със сложен казус с висок материален интерес, отношението и вниманието, което ще получите от нас ще бъде високо професионално, коректно и отговорно. Предоставянето на адвокатски услуги се основава на доверие, което през годините сме разбрали, че се печели с много труд и постоянство. Другото, на което ще разберете в хода на съвместната ни работа, че държим е постоянния обмен на информация и активната комуникация. Обратната връзка е важна за нас!